Zaštita zasada breskve i nektarina

03.05.2017.

U trenutnim fenofazama razvoja zasada breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Gljiva napada listove, plodove, lastare, pupoljke. Trenutne vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju ovog patogena, pa se preporučuje da obavi tretrman primenom fungicida - METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Mladi plodovi su u promenljivim vremenskim uslovima podložni napadu gljive Monilinia spp - prouzrokovača truleži plodova za čije suzbijanje treba upotrebiti AKORD u koncentraciji 0,075%.

Za suzbijanje štetnih insekata može se koristiti jedan od insekticida - TONUS u koncentraciji 0,05%, RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%, KONZUL u koncentraciji 0,1%.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura preporučujemo da prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!