Tretman protiv bolesti i štetočina strnih žita

11.05.2017.

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi klasanja, a ranije sorte i na početku cvetanja. Upravo u periodu cvetanja, a posebno u uslovima čestih kišnih padavina dolazi do infekcije i pojave bolesti plesnivosti klasa (prouzrokovač Fusarium graminearum). Patogen pored direktnih šteta koje se ogledaju u smanjenju prinosa i smanjenja hektolitra stvara mikotoksine koji su opasni po zdravlje!

Tretman treba odraditi kada konstatujemo da je 5-10% klasova izbacilo prašnike. Treba naglasiti da je najefikasniji preventivni fungicidni tretman.

Usled niskih temperatura, populacije štetnih insekata nisu prisutne, ali pre tretmana potrebno je pregledati useve i utvrditi da li postoji potreba za tretiranjem lisnih vaši. Preporuka stručnog tima Galenike-Fitofarmacije je:

  • Za fungicidni tretman u početku cvetanja preporučujemo ANTRE PLUS u dozi od 1,5 l/ha ili CERES 0,4-0,6 l/ha; kao i Antre plus, novi fungicid iz palete Galenika-Fitofarmacije CERES sadrži dve aktivne materije koje deluju odlično i na prouzrokovače pepelnice, lisne rđe i pegavosti, tako da jednim tretmanom delujemo na više prouzrokovača bolesti.
  • Za suzbijanje insekata u slučaju da ima potrebe u kombinaciju sa fungicidima treba uključiti insekticid FOBOSEC u dozi od 0,15 l/ha ili FURY 10 EC u dozi od 0,1 l/ha.
  • U usevima pšenice sa neujednačenim porastom i drugim fiziološkim problemima koje izazivaju razne vrste žutila i nekroze, primenite CHOPIN EVOLUTION u dozi od 3-4 l/ha.

Navedeni preparati su kompatibilni i mogu se mešati.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Cvetanje

Oštećenja od žitne pijavice

Stenice u pšenici

Jak napad žitne pijavice