Aktuelna zaštita breskve

12.05.2017.

Proređivanje plodova u zasadu breskve predstavlja nezaobilazni deo tehnologije u savremenoj proizvodnji ove voćarske vrste. Proređivanjem plodova reguliše se opterećenje biljke rodom tj. opterećenje rodnih grana. Na taj način se po biljci usklađuje odnos broja plodova i veličina lisne površine koja ima ulogu ishrane, što dovodi do adekvatne krupnoće i kvaliteta plodova u zasadu. Proređivanje plodova treba obaviti pre početka formiranja koštice plodova.

Odmah posle proređivanja treba preduzeti mere zaštite u cilju suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata.

Stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje tretman sledećom kombinacijom preparata:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + AKORD u koncentraciji 0,075% + TONUS u koncentraciji 0,05% ili DIMETOGAL u koncentraciji 0,15% + ACTIVEG 12:4:6 u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!