Pojava plamenjače u usevu suncokreta

02.06.2017.

Usled velikih količina padavina koje su bile aktuelne u proteklom periodu primećena je pojava simptoma plamenjače (prouzrokovač Plasmopara helianthi) u usevu suncokreta. Do infekcije dolazi u periodu klijanja i nicanja useva. Stablo je niže u odnosu na zdrave biljke, sa kraćim internodijama i zadebljalo.

Kako prepoznati plamenjaču u suncokretu?

Sa naličja zaraženih listova pojavljuje se beličasta navlaka konidiofora sa konidijama.

Stručni tim Galenika-Fitofarmacije preporučuje proizvođačima da pregledaju usev i ukoliko primetite zaražene biljke važno je da se mehanički uklone kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija.

Adekvatno suzbijanje treba sprovesti fungicidima na bazi kombinacije aktivnih materija metalaksil-M + mankozeb.