Pojava gusenice u usevima soje

14.06.2017.

Pregledom useva soje na više lokaliteta konstatovali smo prisustvo gusenica sovica i stričkovog šarenjaka. Ukoliko je prisutna veća populacija ovih štetočina može dovesti do golobrski i velikih ekonomskih šteta.

Za njihovo suzbijanje preporučujemo insecticide na bazi aktivne materije BIFENTRIN ili LAMBDA CIHALOTRIN.

Uzimajući u obzir da je usev soje u fenofazi 4-5 troliske kada su cvetni pupoljci već vidljivi, vrlo je korisno uz insekticid primeniti FOLIGAL BOR u količini od 1-2 l/ha.

Primenom FOLIGAL BORA poboljšava se oplodnja posebno u sušnim uslovima čime se direktno utiče na povećanje prinosa.