Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2017.

23.06.2017.