Suzbijanje grinja u zasadu jabučastog i koštičavog voća

12.07.2017.

Toplo i suvo vreme, ali i produženi razmak između hemijskih tretmana, povoljno utiču na prenamnoženje grinja. Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi više od 2 imaga po listu neophodno je preduzeti mere suzbijanja. Obzirom da u ovim vremenskim uslovima razvoj generacije traje do 6 dana, grinje mogu u veoma kratkom vremenu izazvati ozbiljne štete. U ovom periodu se na listu mogu naći svi razvojni stadijumi ove štetne vrste pa se za suzbijanje grinja koristi kombinacija akaricida:

  • ABASTATE + URANUS + NU FILM 17

Na ovaj način vrši se suzbijanje svih razvojnih stadijuma štetočine. Tretiranje izvoditi isključivo pred veče ili noću na temperaturama ispod 25°C. Prilikom tretiranja koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!