Izvršena isplata dividendi za 2016. godinu

18.09.2017.

Poštovani akcionari,
u periodu 04. - 08. septembra 2017. godine izvršena je isplata dividendi za 2016. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun. Pripadajući porez je obračunat i uplaćen na odgovarajuće račune javnih prihoda, a akcionarima je isplaćen neto iznos.

Ukupno je isplaćeno 218,77 miliona dinara u bruto iznosu, odnosno 96,36% od ukupnog iznosa izdvojenog za dividendu. Pojedinačna obaveštenja o isplati su poslata svakom akcionaru poštom.

Preostali iznos dividendi će biti isplaćen akcionarima po dobijanju informacije o broju tekućeg računa. Molimo akcionare kojima nije uplaćena dividenda da se obrate Stručnom saradniku za finansije Božani Crepulji Radivojević, e-mail: crepulja@fitofarmacija.rs.

Za sve dodatne inforamcije možete nas kontaktirati na gore navedeni e-mail.