Zaštita zasada jabuke posle berbe

05.10.2017.

Nakon berbe plodova jabuke u zasadima je potrebno obaviti još 1 do 2 folijarna tretmana kombinacijom fungicida i mineralnih hraniva. Cilj ovih mera je da se u ovom periodu poveća sadržaj hranljivih materija u pupoljcima radi njihovog boljeg diferenciranja i prezimljavanja, kao i snažnijeg kretanja u proleće.

Pored navedenog ovim tretiranjem se zasadi štite od prouzrokovača oboljenja kore, stabla i grana u prvom redu od Nectria galigena - prouzrokovač rak rana voćaka, ali i nešto manje destruktivnih patogena kao što su: Botryosphaeria spp, Diaporthe eres, Valsa spp, Diplodia mutila, Phomopsis mali, Cytospora schulzeri, Pezicula spp, Chondrosterum purpureum i dr).

Preporuka je da se primeni sledeća kombinacija:

GALOFUNGINT (1 l/ha) + MANKOGAL 80 (3 kg/ha) + FOLIGAL BOR(2 l/ha) + magnezijum sulfat (2 kg/ha) + etefon (125 g/l) - 0,3 l/ha + NAA (7,5%) - 0,3 l/ha+ Urea - 10 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!