Izvršena isplata dividendi za 2011. godinu

23.07.2012.

Poštovani akcionari,
dana 17.07.2012. godine izvršena je isplata dividendi za 2011. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun. Pripadajući porez je obračunat i uplaćen na odgovarajuće račune javnih prihoda, a akcionarima je isplaćen neto iznos.

Ukupno je isplaćeno 188,96 miliona dinara u bruto iznosu, odnosno 98,7% od ukupnog iznosa izdvojenog za dividendu.

Pojedinačna obaveštenja o isplati su poslata svakom akcionaru poštom.

Preostali iznos dividendi će biti isplaćen akcionarima po dobijanju informacije o broju tekućeg računa.

Za više informacija se možete obratiti Sekretaru Društva, Lidiji Brkić, brkic@fitofarmacija.rs.