Zaštita zasada breskve i nektarina na početku vegetacije

07.03.2018.

Kako se za naredni period najavljuje toplo i nestabilno vreme sa padavinama, u zasadima breskve i nektarina u kojima je došlo do kretanja vegetcije može doći do infekcije gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve - Taphrina deformans.

Kovrdžavost lista breskve je ekonomski najznačajnija bolest bresaka i nektarina, pa je potrebno obaviti preventivni tretman radi sprečavanja nastanka infekcije jednim od sledećih preparata:

  • DIZIRAM 76 WG u koncentraciji 0,3-0,35% ili
  • GALILEO u koncentraciji 0,75-0,1%.

U zasadima gde nije došlo do kretanja vegetacije obaviti preventivni tretman radi zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve i prezimljavajućih formi prouzrokovača šupljikavosti lista, monilije i dr, preparatima na bazi bakar oksihlorida:

  • BAKAR OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,4-0,5% ili
  • CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,5-0,6%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!