Preporuka za ishranu ranog kupusa u narednom periodu

12.03.2018.

Rani kupus u leskovačkom kraju je u fazi intenzivnog porasta ili u početnoj fazi formiranja glavice.

U fazi intenzivnog porasta preko sisitema kap po kap primeniti vodotopiva đubriva sa povećanim sadržajem azota, TURO FORT 28:14:14 + ME ili SOLUVEG ORANGE 22:10:10 + 3,5MgO + ME. U fazi formiranja glavice primeniti vodotopiva đubriva sa povećanim sadržajem kalijuma, ALASKA FORT 12:12:36 + ME ili POT NIT FORT ili SOP FORT.

U fazi intenzivnog porasta i fazi formiranja glavice za folijarno tretiranje preporuka je CHOPIN EVOLUTION sa izuzetno visokim sadržajem sumpora i aminokiselinama radi postizanja boljeg prinosa.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!