Za bolji start povrća

12.03.2018.

Na jugu Srbije počelo je rasađivanje povrća u plastenicima bez grejanja. Nekoliko dana posle rasađivanja preko sistema za navodnjavanje preporučujemo primenu đubriva FERTIGAL EKLOMAKSA. FERTIGAL EKLOMAKS značajno utiče na brži razvoj korenovog sistema, porast i fiziološku stabilnost biljke u početnim fazama razvoja.

U periodu  posle rasađivanja biljaka na stalno mesto potrebno je primeniti preko sisitema kap po kap i tzv. startere, vodotopiva đubriva sa većim sadržajem fosfora. Preporučujemo primenu SOLUVEG GREEN 10:40:10+4MGO + ME ili SULOTASTE FORT 15:30:15 + ME u kombinaciji sa FERTIGAL HUMI TOP. Huminske i fulvo kiseline koje sadrži preparat FERTIGAL HUMI TOP veoma povoljno utiču na usvajanje hranljivih elemenata iz zemljišta, povećavaju vitalnost biljke, podstiču aktivnost mikroorganizama u zemljištu. FERTIGAL HUMI TOP se može  primeniti više puta u toku vegetacione sezone.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!