Suzbijanje kruškine buve

15.03.2018.

Period izuzetno toplog vremena uslovio je pojačan intenzitet aktivnosti prezimljavajućih imaga kruškine buve. Trenutno je u toku parenje imaga i početak polaganja jaja. Upravo to je period kada treba otpočeti sa merama suzbijanja u cilju smanjivanja brojnosti prezimljavajućih imaga i redukcije polaganja jaja.

Na lokalitetu Vinča, opština Topola, primećeno je prisustvo kruškine buve i polaganje jaja. U ovom periodu, kako bi se sprečilo prenamnoženje ove štetočine, preporuka je da se primeni insekticid KONZUL u koncentraciji 0,1% ili TALSTAR 10 EC u koncentraciji 0,05% i GALMIN u koncentraciji 2-3%.

Tretman je najbolje obaviti kada je sunčan i miran dan, sa količinom vode 800-1200 l/ha, a temperatura preko +10°C.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!