Zaštita zasada jabuka u fazi pucanja pupoljaka

27.03.2018.

Zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazama pucanja ili otvorenih pupoljaka. U ovom periodu neophodno je zasade jabuke tretirati bakarnim fungicidima radi smanjivanja infekcionog potencijala bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) i preventivne zaštite od prouzrokovača čađave pegavosti lista (Venturia inaequalis).

Ovo tretiranje dodatno dobija na značaju i zbog izuzetno toplih uslova tokom zime kada nije došlo do redukcije brojnosti prezimljavajućih formištetnih insekata, za čije suzbijanje treba upotrebiti mineralno ulje (GALMIN). Iz svog proizvodnog programa Galenika Fitofarmacija preporučuje:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,4% ili CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,5% + GALMIN u koncentraciji 2-3%,
  • ili PLAVO ULJE u koncentraciji 2-3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!