Početak vegetacije u zasadima jagode

28.03.2018.

Nakon čišćenja starog lista u zasadima jagode potrebno je uraditi prvo prihranjivanje kroz sistem za navodnjavanje. Optimalna formulacija za početak vegetacije je sa naglašenim sadržajem fosfora. Galenika Fitofarmacija preporučuje vodotopivo đubrivo SOLUVEG GREEN 10-40-10 + 4MgO +ME ili SOLUTASTE 15-30-15 + TE u količini od 1 gram po biljci. Dodavanjem huminskih kiselina iz preparata FERTIGAL HUMI TOP u količini 10 l/ha obezbeđujemo maksimalno usvajanje hranljivih elemenata iz vodotopivih đubriva.

Na mladim listovima jagode mogu se uočiti oštećenja od mraza u vidu tamnih i masnih pega. Galenika Fitofarmacija preporučuje upotrebu preparata EPIN EXTRA u količini od 100 ml/ha uz dodatak aminokiselina iz preparata ACTIVEG u količini od 2 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!