Zaštita zasada breskve u narednom periodu

30.03.2018.

Porast dnevnih temperatura ubrzava procese vegatacije u zasadima breskve i nektarina. Rane sorte će uskoro ući u fenofazu cvetanja koja je, kada su najosetljivije na infekciju gljivom Monilia laxa, prouzrokovačem sušenja cvetova, grančica i grana koštičavog voća. Kod takvih sorti se, pre padavina najavljenih za vikend, preporučuje primena fungicida NEON 0,05%, ATLAS 0,08%, KUBIK PLUS 0,25% i dr.

Kod srednjestasnih i poznih sorti se još uvek dolazi do pucanja i otvaranja lateralnih lisnih pupoljaka, tako da kod njih i dalje postoji mogućnost infekcije nedeiferenciranog tkiva prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Pre padavina najavljenih za vikend, kod ovih sorti se preporučuje primena fungicida GALILEO 0,075-0,1% ili DIZIRAM 76 WG 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!