Zaštita zasada kruške

05.04.2018.

Promena boje jaja kruškine buve, položenih od strane prezimljavajućih imaga, ukazuju na skori početak piljenja larvi. Ovo je idealan momenat za njihovo suzbijanje, pre i u toku piljenja, korišćenjem kombinacije:

  • HARPUN u koncentraciji od 0,15% + TONUS u koncentraciji od 0,05% + GALMIN u koncentraciji od 0,5% ili NU FILM 17 u koncentraciji od 0,1%

Za zaštitu od prouzrokovača čađave pegavosti lista dodati MANKOGAL 80 u koncentraciji od 0,25%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!