Zaštita zasada jabuke

11.04.2018.

U zavisnosti od sorte, zasadi jabuka se nalaze u fenofazama od zelenih buketića do crvenih buketića. Najavljene padavine za kraj nedelje dovešće do oslobađanja askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), a samim tim i do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije.

Galenika Fitofarmacija preporučuje da se obavi fungicidni tretman pre najavljenih padavina upotrebom fungicida:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + PEHAR 0,1% ili NEON u koncentraciji 0,05-0,07%

Takođe, u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

  • FOTON u koncentraciji 0,02% + COSAVET u koncentraciji 0,3%

Za suzbijanje štetnih insekata (lisne vaši) treba upotrebiti:

  • KONZUL u koncentraciji 0,1% ili RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!