Zaštita koštičavog voća

13.04.2018.

Koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazama od punog cvetanja do precvetavanja u kojima su posebno osetljive na infekciju prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Promenljive temperature i kišne padavine pogoduju razvoju infekcije od fitopatogene gljive Monilia laxa, koja prouzrokuje sušenje cvetova i rodnih grančica. Infekcija se ostvaruje kroz žig tučka i veoma je značajno izvršiti tretman u ovoj fazi i sprečiti razvoj bolesti.

Najavljene padavine tokom nedelje i temperature vazduha oko 20°C predstavljaju idealne uslove za ostvarivanja infekcije.

Poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo da pre najavljenih padavina obave tretman nekim od sledećih fungicida:

  • KUBIK PLUS u koncentraciji 0,25%
  • AKORD u koncentraciji 0,075%
  • NEON u koncentraciji 0,05-0,07%
  • GALOFUNGINT u koncentraciji 0,1%
  • DIONAL 500 SC u koncentraciji 0,15%

Preparati nisu toksični za pčele, ali tretmane preporučujemo u večernjim časovima, da ne bi došlo do fizičkog povređivanje pčela tokom dnevnog tretiranja kada su u velikoj brojnosti prisutne u voćnjaku.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!