Zaštita zasada krušaka u narednom periodu

24.04.2018.

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja - mlade larve, odrasle larve i imago. Takođe se u mnogim zasadima, na listovima i mladim plodovima primećuju i oštećenja od kruškine eriofidne grinje (Eriophies pyri).

Za njihovo suzbijanje treba koristiti kombinaciju insekticida:

  • KULISA u količini 350 g/ha + ABASTATE u količini 1,5 l/ha.

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida preporučuje se korišćenje okvašivača NU-FILM 17 u količini od 1 l/ha.

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje zaštita fungicidima:

  • MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha + SEKVENCA u količini 0,25 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!