Pojava buvača u kukuruzu

27.04.2018.

U prethodnom periodu u kukuruzu je primećena pojava buvača i kukuruzne pipe. Ovi insekti mogu naneti velike štete na mladim biljkama kukuruza. Neophodno je suzbiti ih tretmanom insekticida.

Kontaktni insekticid TALSTAR 10 EC se koristi za suzbijanje insekata u usevu pšenice, kukuruza, šećerne repe, uljane repice, širokog je spektra i koristi se za folijarnu primenu kao i preko zemljišta. Doza primene je 0,3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!