Zaštita pšenice od bolesti

30.04.2018.

Na osetljivim sortama pšenice došlo je do pojave lisne rđe.

Potrebno je pregledati useve i ukoliko se uoče simptomi kao na fotografijama neophodno je uraditi tretman.

Za fungicidni tretman primenite fungicide ANTRE PLUS ili CERES.

Pored lisne rđe ovi fungicide deluju i na druge patogene koji se javljaju u ovom periodu. Za štetne insekte u ovu kombinaciju je potrebno uključiti insekticid FURY 10 EC ili TALSTAR.

CHOPIN EVOLUTION može da se kombinuje sa navedenim preparatima i direktno utiče na povećanje prinosa od 20% i sadržaja proteina do 5%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!