Zaštita zasada kruške

08.05.2018.

U zasadima kruške evidentno je prisusutvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Za suzbijanje oveštetne vrste preporučuje se kombinacija insekticida:

KULISA u koncentraciji 0,035%
+
ABASTATE u koncentraciji 0,15%

uz dodatak mineralnog ulja - GALMIN u koncentraciji 0,3-0,5% ili NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%.

Trenutni vremenski uslovi i osetljive fenofaze razvoja pogoduju ostvarenju infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina). Preporučujemo tretman preparatima:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!