Zaštita zasada breskve i nektarina

08.05.2018.

U toku su mere ručne prorede plodova breskve i nektarina. Nakon ove pomotehničke operacije, koja povoljno utiče na kvalitet roda, potrebno je zasad zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), pepelnice (Sphaerotheca pannosa) fungicidima:

GALILEO u koncentraciji 0,1% ili MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%

U zasadima su prisutne kolonije zelene breskvine vaši (Myzus persicae), a u toku je i polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta). U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • TONUS ili RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25% ili DIMETOGAL u koncentraciji 0,1-0,15% ili POLUX u koncentraciji 0,05%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!