Zaštita zasada jabuke u narednom periodu

08.05.2018.

Zasadi jabuka se nalaze u osetljivim fenofazama, a najavljene padavine dovešće do stvaranja povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodajabuke (Venturia inaequalis). Neophodno je nastaviti sa zaštitom jabuke.

Preporučuje se primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

GALILEO u koncentraciji 0,1% ili KARDINAL u koncentraciji0,1%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Protiv prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučujemo fungicide:

LUNAR u koncentraciji 0,02% ili FOTON u koncentraciji 0,02%

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Za suzbijanje ove štetne vrste preporučuje se:

TRITON u koncentraciji 0,3%
+
TONUS ili RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!