Zaštita useva šećerne repe

18.05.2018.

Na određenim lokalitetima primećena je pojava različitih vrsta gusenica koje izazivaju golobrsti na šećernoj repi. Potrebno je što pre pregledati useve repe i ukoliko se konstatuje veća brojnost ovih štetočina potrebno je uraditi insekticidni tretman.

Za suzbijanje preporučujemo insekticid TALSTAR ili FOBOS u dozi od 0,3 l/ha, a ukoliko su u kasnijim fazama razvoja (preko 3 cm), doza se može povećati na 0,5 l/ha. Pri većoj brojnosti može se očektivati da su prisutna i brojna položena jaja iz kojih će u narednom periodu doći do piljenja novih gusenica. Iz tog razloga navedenim insekticidima se može dodati preparat na bazi aktivne materije PIRIPROKSIFEN u dozi 0,4 l/ha koji će suzbiti položena jaja, a takođe insekticidni depozit će suzbiti i jaja koja će se polagati narednih dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!