Zaštita zasada breskve i nektarina

21.05.2018.

Najavljene česte padavine tokom naredne nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i pepelnice breskve (Sphaerotecha pannosa var.persicae). Za zaštitu od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + AKORD u koncentraciji 0,075%

Za suzbijanje štetnih insekata u zasadima breskve i nektarina preporučujemo:

  • RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25% ili TONUS u koncentraciji 0,05% ili POLUX u koncentraciji 0,05%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!