Zaštita papirke od bakteriozne plamenjače

25.05.2018.

Simptomi bakteriozne plamenjače se primećuju na svim nadzemnim delovima paprike. Na listu biljaka paradajza pege su sitne i vodenaste, u kasnijim fazama nekrotiraju. Pege mogu prstenasto da obuhvate stablo što izaziva sušenje biljaka, a na plodu se pojavljuju lezije koje pucaju u sredini.

Kod paprike u početku pojave simptoma vodenaste pege nekrotiraju, najčešće su oivečene hlorotičnim oreolom, a zatim sledi opadanje lišća. Parazit prezimljava na biljnim ostacima paprike, na nekim korovskim biljkama, na semenu paprike i može da preživi do 16,5 meseci.

Kontaminirano seme i rasad su najčešći izvor primarnih zaraza. Optimalna temperatura za ostvarivanje infekcije je 24-30°C, a za razvoj bolesti 20-35°C. Preporučene mere zaštite predstavljaju primenu sertifikovanog semena i preventivna upotreba bakarnih preparata. Odlične rezultate daje kombinacija MANKOGAL 80 i preparata na bazi bakarnog oksihlorida.

FERTIGAL Cu BACTOCLEAN pozitivno utiče na povećanje otpornosti biljke na ovu bolest.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!