Suzbijanje uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi i lucerki

28.05.2018.

Rano nicanje sirka ove sezone je uslovilo i rani tretman za suzbijanje uskolisnih korova i rizomskog sirka. Međutim, kako je tretman urađen dosta rano, sada imamo novo nicanje sirka iz rizoma iz dubljih slojeva zemljišta. Iz tog razloga je potrebno izvršiti suzbijanje rizomskog sirka. Ovaj tretman ne samo da će osloboditi Vaš usev korova, već ćemo u značajnoj meri smanjiti potencijal sirka za naredni usev, što je veoma značajno posebno ako planiramo setvu kukuruza.

Za suzbijanje rizomskog sirka u soji, suncokretu, šećernoj repi, lucerki preporučujemo veoma efikasne herbicide:

  • RAFAL 120 u količini od 1,5-2 l/ha
  • GLOBUS u količini od 1,5-2 l/ha

Uz navedene herbicide preporučuje se primena bistimulatora ACTIVEG + EPIN EKSTRA, koji ubrzava usvajanje i delovanje primenjenih herbicida, pozitivno deluje na fiziologiju gajene biljke i povećava prinos.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!