Suzbijanje lisnih vaši u zasadima jabuka

08.06.2018.

Lisne vaši su prisutne u zasadima jabuke tokom cele vegetacije. Prve vaši osnivačice javljaju se vrlo rano u vreme bubrenja pupoljaka. Svaka sledeća generacija lisnih vaši, a ima ih do 17, seli se na vrhove izboja. Napadnuto lišće se uvija i deformiše. Lisne vaši luče puno medne rose pa su napadnuti organi često prekriveni gljivama čađavicama.

Mere suzbijanja lisnih vaši tokom vegetacije daju najbolje rezultate ukoliko se pozicioniraju u početku formiranja kolonija. Preporučujemo upotrebu specifičnih aficida iz grupe neonikotinoida TONUS ili WARRANT 200SL. U slučaju tretmana formiranih kolonija vaši obavezno koristiti i okvašivače (NU FILM 17) radi bolje penetracije insekticida i efikasnijeg suzbijanja.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!