Suzbijanje grinja u zasadu jabuka

11.06.2018.

Poljoprivrednim proizvođačima koji uzgajaju voće dobro su upoznati sa crvenom voćnom grinjom (Panonychus ulmi), međutim poslednjih godina u drugom delu vegetacije jabuke sve se češće pojavljuje i obični paučinar (Tetranychus urticae). Obe ove štetne vrste grinja imaju veći broj generacija, veliki potencijal razmnožavanja, a brojnost grinja zavisi od klimatskh uslova, kvaliteta ishrane i uspešnosti mera suzbijanja.

U uslovima visoke tehnologije gajenja jabuke (posebno gusta sadnja, veliko opterećenje i rodnost, pokrivanje zasada mrežama protiv grada), fitofagne grinje se bolje i brže razvijaju! Grinje se hrane biljnim tkivom oštećujući sunđerasti mezofil, palisadni parenhim i hloroplaste, što dovodi do redukcije hlorofila i same fotosinteze.

Većina dominantnih sorata u savremenim zasadima jabuke su osetljive na napad fitofagnih grinja, kao što su Zlatni i Crveni delišes, Breburn, Jonagold, Fudži, Gala, Ajdared i dr.

Kako suzbiti grinje?

Izuzetno toplo vreme, ali i produženi razmak između hemijskih tretmana, povoljno utiču na prenamnoženje grinja - običnog paučinara (Tetranichus urticae) i crvene voćne grinje (Panonichus ulmi). Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi više od 2 imaga po listu (odrasle jedinke) neophodno je preduzeti mere suzbijanja. Obzirom da u ovim vremenskim uslovima razvoj generacije traje do 10 dana, grinje mogu u veoma kratkom vremenu izazvati ozbiljne štete. U ovom periodu se na listu mogu naći svi razvojni stadijumi ove štetne vrste pa je za suzbijanje grinja najbolje koristi kombinacija akaricida:

ABASTATE u količini 1 l/ha
+
URANUS u količini 0,5 l/ha
+
NU FILM 17 u količini 1 lit

Na ovaj način vrši se suzbijanje svih razvojnih stadijuma štetočine (jaja, nimfe, larve i imago). Tretiranje izvoditi isključivo predveče ili noću na temperaturama ispod 25 stepeni. Prilikom tretiranja koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!