Plamenjača krastavca i luka

15.06.2018.

Promenljivo vreme sa čestim padavinama omogućava povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti luka i krastavca. Uslovi su veoma povoljni za razvoj plamenjače kod krastavca (prouzrokovač Pseudoperonospora cubensis) i luka (prouzrokovač Peranospora destructor).

Plamenjača luka je bolest koja nastaje u uslovima visoke vlage, dugotrajnih kiša i povećane toplote kada se na lišću luka javlja prljavo-sivoljubičasta prevlaka. Infekcija se javlja kada su temperature od 4 do 25°C, dok je najpovoljnija temperatura za infekciju 12°C pri čemu relativna vlažnost vazduha bude iznad 80%.

Na mestima gde je ostvarena infekcija lisno tkivo nekrotira i javljaju se izdužene pege koje se šire od vrha ka osnovi lišća. Lišće počinje da vene, a kasnije se i suši. Plamenjača se širi i brzo zahvata celu površinu biljke.


Plamenjača luka

Prvi simptomi plamenjače luka su bledozelene ili žućkaste ovalne ili izdužene pege različite veličine. One se nalaze pretežno na vršnom delu lista ili duž cvetonosnog stabla. Zaraženo lišće počinje da vene i na kraju je potpuno osušeno, dok se cvetonosno stablo povija i lomi na mestu infekcije.

Plamenjača luka se suzbija fungicidnim tretmanom preparatom NUKLEUS koji se primenjuje preventivno i kurativno u količini od 2,5 l/ha (35-50 ml na 10 l vode).

Patogen koji prouzrokuje plamenjaču krastavca je Pseudoperonospora cubensis.

Pored krastavca ovaj patogen napada i lubenice i dinje, štete pravi i u proizvodnji u zatvorenom prostoru i u proizvodnji na otvorenom. Prve zaraze su najčešće na lišću starom 5-15 dana, a simptomi zavise i od osetljivosti sorte, najčešće su između lisnih nerava list izgleda kao mozaik svetlozelenih i tamnozelenih pega. Zaraženi deo lista se suši i postaje krt.


Plamenjača krastavca

Za mere zaštite od plamenjače krastavca u narednom periodu, stručni tim Galenika Fitofarmacije preporučuje fungicid LEGAT SP u koncentraciji od 0,25-0,37% (25-37 g na 10 l vode).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!