Zaštita i ishrana kupusnjača

20.07.2018.

U proizvodnji kupusnjača na otvorenom polju dolazi do napada raznih štetnih organizma. Najznačajnije bolesti u kupusnjačama su svakako plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae) i bakteriozna plamenjača (Xanthomonas camestris).

Plamenjača kupusa je bolest koja napada uglavnom mlade biljke. Ukoliko je godina sa vlažnim i prohladnim letom, javljaju se štete na jesenjem kupusu pri proizvodnji glavica.


Plamenjača kupusa

U uslovima sa nešto višim temperaturama i manje padavina, očekuje se da veći problem pravi crna pegavost, a sa druge strane, plamenjača, kao ekonomski najznačajnija bolest, se mora kontrolisati pogotovo gde se usevi navodnjavaju rasprskivičama. Preporuka je da se 1-2 dana pre navodnjavanja primeni DAKOFLO u dozi 2,5 l/ha, a tretmane je potrebno raditi u intervalima 7-10 dana.

Kada su insekti u pitanju očekuje se pojava svih značajnih štetočina u kupusnjačama: kupusne sovice (Mamestra brasicae), velikog i malog kupusara (Pieris brassicae, Pieris rapae), kupusna vaš (Brevicoryne brasicae), kupusni moljac (Plutella maculipennis), kao i buvači (Phyllotreta sp.).


Kupusov moljac

Kupusna sovica

Kupusar

Krajem jula i početkom avgusta očekuje se napad buvača, kupusne vaši i kupusara. Pojava lisne sovice (Mamestra brasicae) se očekuje u drugoj polovini avgusta i početkom septembra.

U zavisnosti od pojave štetočine i faze razvoja kupusa, za prve tretmane u zaštiti od štetnih insekata bi trebalo primeniti CIPKORD 20 EC u količini od 0,3 l/ha, zatim FOBOS u količini od 0,3 l/ha i na kraju KOZAK u količini od 0,2 l/ha.

Prilikom početka formiranja glavice poželjno je primeniti specijalizovano đubrivo CHOPIN EVOLUTION koje u sebi sadrži sumpor, bitan element za razvoj kupusnjača u dozi 4-5 l/ha. Karfiol i brokoli su skloni pojavi truleži cvetne drške koja se javlja usled nedostatka bora i u ovim kulturama trebalo bi primeniti FOLIGAL BOR u količini od 1,5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!