Priprema zasada jagode za jesen

04.09.2018.

Završetak berbe plodova ne predstavlja i kraj nege i zaštite kod zasada jagoda. Zbog nešto kasnijeg vremena sadnje jagode u odnosu na prethodne godine potrebno je pažljivo odnegovati biljke pre nastanka hladnih dana kako bi ostvarili visok prinos i dobar kvalitet plodova i naredne godine.

Biljkama treba pomoć da odrastu i diferenciraju rod za sledeću godinu, pa je važno 10-ak dana posle sadnje uraditi folijarni tretman hormonima za ukorenjavanje i diferencijaciju rodnosti koji se nalaze u preparatu FERTIGAL EKLOMAKS u dozi od 2 l/ha, nakon toga bi bilo poželjno i zaliti biljke sistemom za navodnjavanje istim preparatom u dozi od 3 l/ha.

Da bismo dodali dovoljnu količinu fosfora, koji je takođe neophodan za rodnost i ukorenjavanje, potrebno je putem sistemom za navodnjavanje zaliti biljke visokokvalitetnim vodotopivim đubrivom SOLUVEG GREEN 10-40-10+4MgO+ME u dozi od 25 kg/ha + FERTIGAL HUMI TOP u količini od 10 l/ha. Ukoliko je korišćen sadni materijal lošijeg kvaliteta potrebno je navedenu preporuku ponoviti nakon 7-10 dana.

U nekim zasadima je primećeno prisustvo bolesti i gusenica. Preporuka je da se uradi folijarna zaštita protiv prouzrokovača raznih patogena i štetočina primenom MANKOGAL 80 u količini 2 kg/ha + AKORD 0,5 l/ha + FOBOS u količini 0,3 l/ha. Uz navedene preparate može se dodati preparat FERTIGAL EKLOMAKS u dozi od 2 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!