Izvršena isplata dividendi za 2017. godinu

11.09.2018.

Poštovani akcionari,
u periodu 03. - 07. septembra 2018. godine izvršena je isplata dividendi za 2017. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun. Pripadajući porez je obračunat i uplaćen na odgovarajuće račune javnih prihoda, a akcionarima je isplaćen neto iznos.

Ukupno je isplaćeno 209,66 miliona dinara u bruto iznosu, odnosno 99,27% od ukupnog iznosa izdvojenog za dividendu. Pojedinačna obaveštenja o isplati su poslata svakom akcionaru poštom.

Preostali iznos dividendi će biti isplaćen akcionarima po dobijanju informacije o broju tekućeg računa. Molimo akcionare kojima nije uplaćena dividenda da se obrate Stručnom saradniku za finansije Božani Crepulji Radivojević, e-mail: crepulja@fitofarmacija.rs.

Za sve dodatne inforamcije možete nas kontaktirati na gore navedeni e-mail.