Zaštita zasada jabuke nakon berbe

25.09.2018.

Nakon berbe plodova jabuke u zasadima je potrebno obaviti još 1 do 2 folijarna tretmana kombinacijom fungicida i mineralnih hraniva. Cilj ovih mera je da se u ovom periodu poveća sadržaj hranljivih materija u pupoljcima radi njihovog boljeg diferenciranja i prezimljavanja, kao i snažnijeg kretanja u proleće.

Pored navedenog, ovim tretiranjem se zasadi štite od prouzrokovača oboljenja kore, stabla i grana u prvom redu od Nectria galigena - prouzrokovač rak rana voćaka, ali i nešto manje destruktivnih patogena kao što su: Botryosphaeria spp, Diaporthe eres, Valsa spp, Diplodia mutila, Phomopsis mali, Cytospora schulzeri, Pezicula spp, Chondrosterum purpureum i dr.

Preporuka je da se primeni sledeća kombinacija:

GALOFUNGINT (1 l/ha) + MANKOGAL 80 (3 kg/ha) + FOLIGAL BOR (0,3%) + FOLIGAL MANGAN 500 (0,1%) + FOLIGAL CINK (0,1%) + MAG SUL FORT (0,3%) + etefon (125 g/l) - 0,3 l/ha + Urea - 10 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!