Zaštita uljane repice od štetnih insekata

11.10.2018.

Toplo i suvo vreme na početku oktobra je povoljno uticalo na rast brojnosti štetnih insekata u usevu uljane repice. Kod uljane repice koja je posejana na početku optimalnog roka setve i nalazi se u intenzivnoj fazi porasta, primećene su gusenice i buvači.

Preporuka je da se obiđu njive i ustanovi prisustvo štetnih insekata kako bi primena insekticida bila adekvatna i pravovremena.

Za suzbijanje štetnih insekata u uljanoj repici u narednom periodu primenite insekticid KONZUL u dozi 1 l/ha uz dodatak biostimulatora CIRKON u dozi 50 ml/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!