Efekti zaštite uljane repice od korova u jesen

17.10.2018.

Veliki izazov u proizvodnji uljane repice je, između ostalog, pravovremeno suzbijanje korova. Uljana repica se nalazi u fazi 5-6 lista i na pojedinim parcelama je primećena velika zakorovljenost ovog useva koja preti gajenom usevu.

Na početku rasta ukoliko se korov ne suzbije na vreme, može doći do sporijeg nicanja i napredovanja uljane repice, što će je učiniti slabijom pred zimski period. Na našu preporuku na parcelama firme Zobnatica je primenjen herbicid GALERA SUPER u dozi od 0,3 l/ha u fazi trećeg lista uljane repice. U najvećoj meri su bili zastupljeni širokolisni korovi kao što je tatula, kamilica i srcolika pepeljuga. Tretman je urađen 3. oktobra.


Tretirano - levo, kontrola - desno

Nakon tretmana herbicidom GALERA SUPER, repica je počela bolje da koristi prostor i vlagu iz zemljišta jer je korovska konkurencija eliminisana. Postizanjem dobre kondicije useva smo omogućili dobar start od kojeg će biljka moći dalje da se razvija i napreduje nesmetano.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!