Suzbijanje kruškine buve

18.02.2019.

Period izuzetno toplog vremena uslovio je pojačan intenzitet aktivnosti prezimljavajućih imaga kruškine buve. Trenutno je u toku parenje imaga i početak polaganja jaja. Upravo to je period kada treba otpočeti sa merama suzbijanja u cilju smanjivanja brojnosti prezimljavajućih imaga i redukcije polaganja jaja.

Na području Neština, u zasadima je konstatovano prisustvo kruškine buve i pojedinačno polaganje jaja. U ovom periodu, kako bi se sprečilo prenamnoženje ove štetočine preporuka je da se primeni insekticid KONZUL u koncentraciji 0,1% i GALMIN u koncentraciji 2-3%.

Tretman je najbolje obaviti kada je sunčan i miran dan, sa dovoljnom količinom vode i temperaturom preko +10°C.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!