Početak vegetacije u zasadima breskve i nektarine

27.02.2019.

U zavisnosti od područja gajenja, položaja parcele i sortimenta, zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazama od početka bubrenja do pucanja pupoljaka i pojave "zelene tačke". Neophodno je da, što pre, poljoprivredni proizvođači pregledaju svoje zasade i da na osnovu utvrđenog stanja odaberu fungicide, organizuju i izvedu mere zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Galenika Fitofarmacija iz svog proizvodnog programa fungicida preporučuje:

U zasadima u fazi bubrenja pupoljaka:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 - u koncentraciji 0,5%
  • CUPROZIN 35 WP - u koncentraciji 0,35%
  • PLAVO ULJE - u koncentraciji 2-3%

U zasadima u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljka:

  • DIZIRAM 76 WG - u koncentraciji 0,3%
  • GALILEO - u koncentraciji 0,075-0,1%
  • DAKOFLO 720 SC - u koncentraciji 0,25-0,35%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!