Zaštita zasada breskve i nektarina

11.03.2019.

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića. Ovo je najosetljivija fenofaza razvoja breskve i nektarine za ostvarivanje infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), a najavljene padavine u narednom periodu stvoriće povoljne uslove za njen nastanak.

Preporučujemo da se pre najavljenih padavina izvede tretiranje jednim od sledećih fungicida:

  • GALILEO (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,075-0,1% ili
  • DIZIRAM 76 WG (a.m. ciram) u koncentraciji 0,25-0,35%,
  • DAKOFLO 720 SC (a.m. hlorotolanil) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!