Zaštita zasada šljive, višnje i trešnje

11.03.2019.

Koštičave voćne vrste šljive, višnje i trešnje nalaze se u fenofazi početka bubrenja pupoljaka. U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača ekonomski štetnih oboljenja kao što su:

  • monilioza koštičavog voća (Monilia spp.),
  • pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella Jaapii),
  • rogača šljive (Taphrina Pruni),
  • šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i
  • bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetnih insekata voćarima preporučujemo da obavezno izvedu preventivni tretman nekim od bakarnih preparata u kombinaciji sa mineralnim uljem:

BAKARNI OKSIHLORID-50 - u koncentraciji 0,5% ili CUPROZIN 35 WP - u koncentraciji 0,35% + GALMIN - u koncentraciji 2%

ili PLAVO ULJE - u koncentraciji 2-3%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!