Zaštita zasada jabuke na početku vegetacije

14.03.2019.

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići veličine oko 5mm iznad ljušture pupoljaka.

U cilju dezinfekcije stabala nakon rezidbe i smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bolesti stabla i grana jabučastog voća (Erwinia amylovora, Nectria galigena, Botryosphaeria spp., Neofabrea spp. i dr.) proizvođačima se preporučuje izvođenje preventivnog tretmana bakarnim fungicidima:

BAKARNI OKSIHLORID 50 - u koncentraciji 0,5%
ili
CUPROZIN 3 5WP - u koncentraciji 0,35%

Pored preparata na bazi bakra, preporučuje se i primena  mineralnog ulja GALMIN u koncentraciji 2-3% radi suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata (štitaste vaši, crvena voćna grinja, lisne vaši i dr.).

Za preporuku je i korišćenje preparata PLAVO ULJE (gotove kombinacije bakar oksihlorida i mineralnog ulja) u koncentraciji 2-3%.

U cilju proširenja spektra delovanja, preporučenim pesticidima može se dodati insekticid CIPKORD - u koncentraciji 0,03% i dr.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!