Zaštita zasada breskve i nektarina

25.03.2019.

Tokom fenofaze cvetanja breskva i nektarina su osetljive na infekcije cveta prouzrokovačem sušenje cvetova i grančica (gljiva Monilia laxa). Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova.

Monilia laxa može izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se zasad pravovremeno ne tretira fungicidima. Monilia laxa prezimljava u rak-ranama ili mladarima, kao i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemlje. U periodu cvetanja, u uslovima veće vlažnosti, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti.

Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta preko žiga i stubića. Sušenje grančica i cvetova manifestuje se u fazi cvetanja i odmah posle cvetanja. Mladari procvetaju, ali tada cvetovi naglo menjaju boju u smeđu, suše se i propadaju. Kao posledica sušenja cvetova izostaje formiranje ploda.

U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Neon (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%
  • Galofungin T (metil tiofanat) u koncentraciji 0,1%
  • Akord (tebukonazol) u koncentraciji 0,75%

Prilikom primene fungicida preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!