Zaštita zasada jabuka

12.04.2019.

Zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja, od fenofaze početak cvetanja pa do faze kada cvetovi venu i većina latica opada.

Ovo je kritični period za zaštitu jabuke od  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Padavine tokom proteklih dana sprale su prethodno naneti depozit fungicida i uzrokovaće oslobađanje velikog broja askospora  sposobnih za ostvarenje primarnih infekcija ovog patogena.

Čim vremenski i zemljišni uslovi  dozvole, neophodno je izvesti fungicidni tretman kombinacijom kontaktnog i sistemičnog fungicida uz dodatak okvašivača:

MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha
+
NEON u količini 0,5 l/ha

Kod sorti osetljivih na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!