Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

17.04.2019.

Za postizanje maksimalnih prinosa u okviru genetskih osobina određenog hibrida kukuruza, pored pravovremene setve, ishrane i drugih bitnih faktora, važno je pravovremeno eliminisati korove u usevu.

Dobro poznati herbicid TALISMAN - lider na domaćem tržištu, prvo je registrovano sredstvo za zaštitu biljau Evropi proizvedeno u Srbiji.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruzazavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza - broja listova. Važno je napomenuti da se broje svi listovi kukuruza.

U prvim fazama razvoja kukuruza 2-3 lista, paralelno sa porastom useva, kao problematični korovi mogu se pojaviti palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi. Uzimajući u obzir, da ovi korovi mogu brže da napreduju od kukuruza i da njihovo suzbijanje kada prerastu optimalnu fazu za tretman (posebno palamida kada krene u porast cvetnog stabla) može biti otežano, potrebno je izvesti tretman sledećim herbicidima:

  • MONOSAN HERBI 1,5 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,8 l/ha + REZON 1 l/ha

Ovo je odlična kombinacija koja deluje preko lista i zemljišno, a ukoliko je došlo do nicanja uskolisnih korova, navedenoj kombinaciji se može dodati pola doze herbicida TALISMAN 0,5-0,75 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova kao što su muhari, proso, sirak rizomski i iz semena preporuka je:

  • TALISMAN 1-1,25 l/ha - može da se kombinuje sa svim navedenim preparatima za suzbijanje širokolisnih korova.

Ukoliko u usevu nije prisutna veća populacija korova tokom nicanja, možemo sačekati i odraditi kombinovano tretiranje uskolisnih i širkolisnih korova u jednom tretmanu, a kada je kukuruz u fazi od 2-5 listova mogu se primeniti sledeći preparati:

  • MONOSAN HERBI 2 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,8-1 l/ha za suzbijanje palamide u fazi rozete, lipice, štireva, pepeljuge, poponca itd;
  • AVALON 1,5-2 l/ha jedan od najboljih preparata na tržištu za suzbijanje ambrozije, lipice, divlje paprike, palamide i drugih korova.
  • PLAMEN 0,5-0,7 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, poponac, mlečike, čičak itd.

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi. Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata:

  • MURTONIK 20.20.20 ili SOLUVEG 20.20.20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.
  • ACTIVEG 12-4-6 u količini od 2-3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!