Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

03.05.2019.

Posle smene kiše i sunca u prethodnom periodu došlo je do porasta, kako kukuruza, tako i korova u gajenom usevu. Sa suzbijanjem korova ne treba mnogo čekati, jer pojedni korovi se teže suzbijaju kada prerastu optimalnu fazu za tretman.

Zbog toga je izbor herbicida jako važan i treba da se usmeri prema korovima koji su prisutni na njivama.

Kada je kukuruz u fazi od 3-5 listova mogu se primeniti sledeći preparati:

  • MONOSAN HERBI 2 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,81 l/ha za suzbijanje palamide u fazi rozete, lipice, štireva, pepeljuge, poponca itd;
  • AVALON 1,5-2 l/ha jedan od najboljih preparata na tržištu za suzbijanje ambrozije, lipice, divlje paprike, palamide i drugih korova.
  • PLAMEN 0,5-0,7 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, poponac, mlečike, čičak itd.

Kada je kukuruz prerastao 6 list ne preporučuju se herbicidi sa hormonalnim delovanje. Jedan od najsigurnijih preparata za suzbijanje korova u kukuruzu, čak do 8 lista, je SKAUT. Veoma je selektivan na gajeni usev, a ujedno vrlo efikasan za korove:

  • SKAUT 0,25 l/ha za suzbijanje palamide, štira, čička i drugih tvrdokornih širokolisnih korova.

Za suzbijanje uskolisnih korova, posebno rizomskog sirka, uz jedan od gore navedenih herbicida, može se mešati po mnogim farmerima najefikasniji herbicid na tržištu:

  • TALISMAN 1,25 l/ha, ukoliko je razvučeno nicanje sirka može se doza podeliti na dva dela i primeniti u razmaku od 5-7 dana.

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi. Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata:

  • FOLIGAL SUPER 2-3 l/ha tečna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva,
  • SOLUVEG 20.20.20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.
  • FOLIGAL CINK 700 0,5 l/ha, utiče dirketno na povećanje prinosa.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!