Suzbijanje korova u soji

03.05.2019.

U ovom trenutku na njivama preovladavaju širokolisni korovi, pri čemu su najviše prisutni palamida, čičak, ambrozija, gorušica, lipica i drugi. U zavisnosti od preduseva prisutne su i različite vrste i forme uskolisnih korova.

Primena herbicida u usevu soje se ne preporučuje do formiranja prve troliske soje. Nakon formiranja troliske, čim vremenski uslovi dozvole, treba proveriti strukturu i razvojni stadijum korova i primeniti herbicide. Veoma je važno da se u soji širokolisni korovi suzbiju dok su manji 1-2 par listova, jer se posle toga teško mogu suzbiti sa dozama herbicida koji neće oštetiti soju. U zavisnosti od strukture korova preporučujemo sledeće kombinacije:

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i semenskih formi uskolisnih korova preporučujemo kombinaciju herbicida GALBENON u dozi od 2 l/ha + OKVIR 8 g/ha+ KVAZAR 0,4-0,8 l/ha. Ova trojna kombinacija izvanredno deluje na većinu širokolisnih i semenskih uskolisnih korova. Ukoliko imamo dosta ambrozije umesto Kvazara u trojnu kombinaciju uključujemo herbicid RAMPA EC 0,3-0,5 l/ha.
  • Ukoliko očekujemo sukcesivno nicanje korova možemo podeliti na dva tretmana u razmaku od 7-15 dana, u zavisnosti od nicanja korova posle prvog tretmana.
  • Za prevazilaženje nepovoljnih vremenskih uslova kao što je hladno vreme i preterana vlažnost, preporučujemo primenu biostimulatora EPIN EKSTRA u dozi od 50 ml/ha + ACTIVEG 2-3 l/ha, koji se mogu mešati sa navedenim preparatima.
  • Suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova treba izvršiti posebno, nakon tretmana za širokolisne korove. Optimalna faza za suzbijanje uskolisnih korova je kada su korovi visine 15-20 cm. Preporučuje se upotreba jednog od herbicida RAFAL 120 1,5-2 l/ha ili GLOBUS EC 2 l/ha. Za suzbijanje razvijenijih formi muhara i sirka preporučujemo SPEKTRUM 0,8-1,3 l/ha.
  • Uz poslednji herbicidni tretman (što bliže cvetanju) preporučujemo primenu biostimulatora CIRKON 50 ml/ha koji odlično deluje na oplodnju soje.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!