Preporuke za zaštitu zasada jabuka

07.05.2019.

Česte padavine stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Proizvođačima  preporučujemo da, u cilju zaštite listova i plodova, čim se vremenske prilike stabilizuju, izvedu mere zaštite upotrebom  fungicida:

  • KARDINAL u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Vremenski uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pogotovo u zasadima sa osetljivim sortimentom. Za suzbijanje ovog patogena preporučuje primena preparata LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja piljenja i ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: TRITON u koncentraciji 0,25% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%. Radar 300 EW dodatno suzbija prisutne kolonije lisnih vaši (Aphididae).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!